Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma - 1

€ 10,00

Deze cd kopen Feike Asma (1912 - 1984) was een Nederlandse organist, dirigent en musicus. Al op jonge leeftijd bespeelde hij in de Gereformeerde Kerk in Den Helder een orgeltje met 9 stemmen. Feike ontving in de periode 1928 tot 1937 orgellessen van Jan Zwart. In 1933 vertrok hij naar Leiden, waar hij organist werd van het eeuwenoude, oorspronkelijk door Pieter Janszoon de Swart in 1565 gebouwde orgel. Van Leiden ging hij in 1943 naar de Evangelisch-Lutherse Kerk te Den Haag, ook wel Lutherse Burgwalkerk genoemd. Hier bevindt zich een groot orgel van de orgelmaker J.H.H. Bätz uit 1753. In 1965 verhuisde Asma nog éénmaal, nu naar de Grote Kerk te Maassluis. Hier werd hij de vaste bespeler van het uit 1723 daterende orgel, gebouwd door Rudolf Garrels. Op 18 december 1984 overleed Feike Asma en werd op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam begraven.

Inhoudsopgave

Voorspel en koraal 'Wij loven U, o God, wij prijzen Uwen naam' (Gezang 132)
Bewerking 'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen' (Psalm 121)
Fantasie 'Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust' (Gezang 171)
Bewerking 'Waar is een vreugd', een kalmt', een heil'
Bewerking 'Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij'
Bewerking 'Komt als kind'ren van het licht'
Fantasie 'Boven de starren'
Fantasie 'Gouden harpen ruisen'
Fantasie 'Zouden wij ook eenmaal komen'
Fantasie 'In de hemel is het schoon'
Fantasie 'De Heer is mijn herder' (Gezang 184)
Bewerking 'Heer ik hoor van rijke zegen'
Bewerking 'Door het luchtruim heen, klinkt Gods lof alleen'
Fantasie 'k Zal gedenken hoe voor dezen, ons de Heer heeft gunst bewezen' (Psalm 77)
Trio en koraal 'Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen' (Gezang 105)
Bewerking 'Vaste rots van mijn behoud' (Gezang 174)
Fantasie 'Dankt, dankt nu allen God, met blijde feestgezangen' (Gezang 135)